ดูซิ!

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปแนวคิด สูตร/กฎ MATH ม.ต้น


THE BEST CONCLUSION ....MATHS  MATH  MATHS  MATH  MATHS


ครู PEE ได้จัดทำสรุปแนวคิด สูตร และ/หรือ กฎ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อความสะดวก แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาทบทวน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดเป็น PDF. ไฟล์ ด้วยการแบ่งออกเป็น  2  ชุด ที่มี CONTENTS ต่อเนื่องกันโปรดลิงค์ข้อมูล
สมบูรณ์  ครอบคลุม ชัดเจน  ถูกต้อง  ...  ฟันธง!
ด้วยความปราถนาดี
ครู PEE....คุณความดีแห่งการทำ BLOG สรุป CONTENTS MATHS ในครั้งนี้ขอมอบบูชาพระคุณบุพการีของผู้เขียน ด้วยความคารวะเป็นอย่างสูง   ขอปัญญา และเมตตาบารมีจงส่งผลต่อท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไป...มหาพุทธมนต์ "นัมเมียว" 

" นัมเมียว  โฮเร็ง  เงเคียว 

....  ตั้งจิตอธิษฐาน  เชื่อมั่นศรัทธา และรับมาเป็นของตน...